<هیچ کدام>

امروزی و متمدن
امروزی و متمدن
بر پایه اصول روز در تولید
کار با دید کیفی
کار با دید کیفی
گام به گام از طراحی تا اجرا
کیفیت در ارائه خدمات
کیفیت در ارائه خدمات
علم و تکنولوژی را به خدمت گرفته ایم
توسعه عمران مکران
توسعه عمران مکران
تکنولوژی مدرن و علم روز ابزار افزایش کیفیت

پروژه ها

معدن مس درآلو در 120 کیلومتری جنوب شهرستان کرمان واقع شده است. نزدیک‌ترین شهر به معدن، شهرهای گلزار (قریه العرب) و رابر است که فاصله شهر گلزار از معدن 50 کیلومتر و رابر حدود 45 کیلومتر است. نزدیک ترین روستاها به معدن روستاهای درآلو و چهار طاق هستند.

اجرای بخشی از عملیات ساختمانی، سیویل و ابنـیه پروژه فولاد جهان آرا  اروند به صورت مناقصه محـدود در تیـر ماه 1395 به شرکت توسعه عمران مکران واگـذار گردید.

پروژه عملیـات سیـویل و ساختمـانی احداث آب شـیرین کن سی هـزار متر مکعب در روز(ROI)، مخـزن ذخیـره و سـاختمان کلر زنی کـارخانه فـولاد سازی کاوه جـنوب کیـش

به منظور تامین آب اولیه جهت بهره برداری از فاز یک  و دو پروژه فولادسازی شرکت فولاد کاوه جنوب کیش در سایت جنوبی آن شرکت واقع در منطقه ویژه اقتصادی و معدنی خلیج فارس بندرعباس ساخت مجموعه آب شیرین کن با ظرفیت تولید روزانه 30000 متر مکعب آب صنعتی کلیـد خورد.
در مناقصـه ای که توسط فـولاد کاوه جنوب کیش برگزارو در دی ماه سال 1394 برگزار شرکت توسعه عمران مکران به عنوان برنده ی مناقصه گردیـد.

احداث تقاطع غیر هم سطح در تقاطع بلوار شهدا و بلوار جمهوری شهر بندرعباس

در مناقصـه ای که توسط شهرداری محترم بندرعباس در بهمن ماه سال 1390 برگزار گردید شرکت توسعه و عمران مکران موفق به عقد قرارداد با شهرداری به عنوان برنده ی مناقصه گردید.
این پروژه شامل یک پل رو گذر شمالی – جنـوبی  با 9 دهنـه ی 32 تا 25 متـری و دو رمپ احداث رمپها با استفاده از خاک مسلح می باشد .
عملیات اجـرایی این پروژه شامل اجرای عملیات ساختمانی، سیویل از قبیل حفاری شمعها، خاکبرداری، خاکریزی، آرماتوربندی و بتن ریزی ، تامین و نصـب  دیوار های PRS  ، آسفـالت می¬باشد که توسط شرکت عمران مکران در حال اجـرا می باشـد.

احداث تقاطع غیر هم سطح در سه راه جهانبار شهر بندرعباس

در مناقصه ای که توسط شهرداری محترم بندرعباس در بهمن ماه سال 1390 برگزار گردید شرکت توسعه و عمران مکران موفق به عقد قرارداد با شهرداری به عنوان برنده ی مناقصه گردید.
این پروژه شامل یک پل رو گذر شمالی – جنـوبی  با 9 دهنـه ی 32 تا 25 متـری و دو رمپ احداث رمپها با استفاده از خاک مسلح می باشد .
عملیات اجـرایی این پروژه شامل اجرای عملیات ساختمانی، سیویل از قبیل حفاری شمعها، خاکبرداری، خاکریزی، آرماتوربندی و بتن ریزی ، تامین و نصـب  دیوار های PRS  ، آسفـالت می باشد.

 

بهسـازی و احـداث ترمینال مسـافربری جـدید بندرعباس

در مناقصه ای که توسط شهرداری محترم بندرعباس در بهمن ماه سال 1390 برگزار گردید شرکت توسعه و عمران مکران موفق به عقد قرارداد با شهرداری به عنوان برنده ی مناقصه گردید.

احداث تقاطع غیر همسطح درتقاطع ورودی جاده سیرجان به بندرعباس و کمربندی شهید رجایی

در مناقصه ای که توسط شهرداری محترم بندرعباس در بهمن ماه سال 1390 برگزار گردید شرکت توسعه و عمران مکران موفق به عقد قرارداد با شهرداری به عنوان برنده ی مناقصه گردید.

احداث بلوار ساحلی حسین آبـاد بندر عباس

در مناقصه ای که توسط شهرداری محترم بندرعباس در بهمن ماه سال 1390 برگزار گردید شرکت توسعه و عمران مکران موفق به عقد قرارداد با شهرداری به عنوان برنده ی مناقصه گردید.
پروژه بلوار ساحلی با موج شکن به طول 1500 متر و عرض باند 47 متر (60 متر با موج شکن) دارای دو باند تندرو، یک باند کندرو و سه پیاده رو ، جدول کشی، تامین روشنایی و احداث یک آبراهه می باشد.
عملیات اجـرایی این پروژه شامل اجرای عملیات ساختمانی، سیویل از قبیل خاکبرداری، خاکریزی، آرماتوربندی و بتن ریزی کاناهای جمع آوری آبهای سطحی ، آسفالت ، اجـرای موج شکن  ، جدول کشی، تامین روشنایی میباشد.

 

Partial execution of civil works and landscaping of BandarAbbas desalination (Saghi Kosar plan)

به دلیـل شـرایط آب و هوایی گـرم و خشک جنـوب ایران و همزمـان نیاز به توسعه سواحل در امتـداد خلیـج فارس و دریـای عمان، شـرکت توسعه آب آسیا به منظور تامین آب شرب بندرعباس و استانهای همجـوار کرمـان و یـزد درجنوب شهرک صنعتی خلیج فارس اقـدام به سـرمایه گذاری ، ساخت از یک آب شـیرین کن به ظرفیت یک میلیـون متر مکعب در شـبانه روز اقـدام نمود.

Installation of 10,000 cubic meters per day desalination (ROIV) for Kish south Kaveh steel company

به منظور تامین آب اولیه جهت بهره¬برداری از فاز یک پروژه فولادسازی شرکت فولاد کاوه جنوب کیش در سایت جنوبی آن شرکت واقع در منطقه ویژه اقتصادی و معدنی خلیج فارس بندرعباس فاز دوم ساخت مجموعه آب شیرین کن ها با ظرفیت تولید روزانه در فاز اول با  10000 متر مکعب  و در فاز دوم و سوم با 30000 متر مکعب آب صنعتی کلید خورد.

صفحات