<هیچ کدام>

امروزی و متمدن
امروزی و متمدن
بر پایه اصول روز در تولید
کار با دید کیفی
کار با دید کیفی
گام به گام از طراحی تا اجرا
کیفیت در ارائه خدمات
کیفیت در ارائه خدمات
علم و تکنولوژی را به خدمت گرفته ایم
توسعه عمران مکران
توسعه عمران مکران
تکنولوژی مدرن و علم روز ابزار افزایش کیفیت

بهسـازی و احـداث ترمینال مسـافربری جـدید بندرعباس

در مناقصه ای که توسط شهرداری محترم بندرعباس در بهمن ماه سال 1390 برگزار گردید شرکت توسعه و عمران مکران موفق به عقد قرارداد با شهرداری به عنوان برنده ی مناقصه گردید.
ترمینال جدید بندرعباس واقع در بلوار راه آهن این شهر دارای یک ساختمان اصلی برای تعاونی های مسافربری با زیر بنای 6500 متر مربع، 3000 متر مربع ساختمانهای جانبی شامل ساختمانهای خدمات به مسافرین از قبیل حمام، نانوایی، اغذیه فروشی، فست فود و غیره... و 15000 متر مربع محوطه سازی می باشد. شرکت توسعه و عمران مکران علاوه بر احداث کامل ساختمانهای جانبی ترمینال مسافربری و محوطه سازی به مساحت 15000 متر مربع، بهسازی این ساختمان را نیز بر عهده گرفته است.