<هیچ کدام>

امروزی و متمدن
امروزی و متمدن
بر پایه اصول روز در تولید
کار با دید کیفی
کار با دید کیفی
گام به گام از طراحی تا اجرا
کیفیت در ارائه خدمات
کیفیت در ارائه خدمات
علم و تکنولوژی را به خدمت گرفته ایم
توسعه عمران مکران
توسعه عمران مکران
تکنولوژی مدرن و علم روز ابزار افزایش کیفیت

نصب و راه اندازی آب شیرین کن 10000 مترمکعب در روز (ROIV) شرکت فولاد کاوه جنوب

به منظور تامین آب اولیه جهت بهره¬برداری از فاز یک پروژه فولادسازی شرکت فولاد کاوه جنوب کیش در سایت جنوبی آن شرکت واقع در منطقه ویژه اقتصادی و معدنی خلیج فارس بندرعباس فاز دوم ساخت مجموعه آب شیرین کن ها با ظرفیت تولید روزانه در فاز اول با  10000 متر مکعب  و در فاز دوم و سوم با 30000 متر مکعب آب صنعتی کلید خورد. شرکت توسعه عمران مکران فعالیت خود را در این پروژه با اجرای عملیات سیویل و ساختمانی احداث آب شیرین کن (ROIV) از اردیبهشت ماه سال 1393 آغازنمود که شامل اجرای ساختمان های تجهیز کارگاه، خاکبرداری، تحکیم بستر، ساخت مخازن DAF، ذخیره آب دریا و آب شیرین، ساخت فونداسیون های تجهیزات و سوله، ساخت و نصب سوله DAF ، نصب کامل پوشش دیوار و سقف با ساندویچ پانل ، محوطه سـازی و اجرای کانالهای جمع آوری آبهای سطحی و زهکشی آن مجموعه می باشد.