<هیچ کدام>

امروزی و متمدن
امروزی و متمدن
بر پایه اصول روز در تولید
کار با دید کیفی
کار با دید کیفی
گام به گام از طراحی تا اجرا
کیفیت در ارائه خدمات
کیفیت در ارائه خدمات
علم و تکنولوژی را به خدمت گرفته ایم
توسعه عمران مکران
توسعه عمران مکران
تکنولوژی مدرن و علم روز ابزار افزایش کیفیت

احداث تقاطع غیر هم سطح در سه راه جهانبار شهر بندرعباس

در مناقصه ای که توسط شهرداری محترم بندرعباس در بهمن ماه سال 1390 برگزار گردید شرکت توسعه و عمران مکران موفق به عقد قرارداد با شهرداری به عنوان برنده ی مناقصه گردید.
این پروژه شامل یک پل رو گذر شمالی – جنـوبی  با 9 دهنـه ی 32 تا 25 متـری و دو رمپ احداث رمپها با استفاده از خاک مسلح می باشد .
عملیات اجـرایی این پروژه شامل اجرای عملیات ساختمانی، سیویل از قبیل حفاری شمعها، خاکبرداری، خاکریزی، آرماتوربندی و بتن ریزی ، تامین و نصـب  دیوار های PRS  ، آسفـالت می باشد.