<هیچ کدام>

امروزی و متمدن
امروزی و متمدن
بر پایه اصول روز در تولید
کار با دید کیفی
کار با دید کیفی
گام به گام از طراحی تا اجرا
کیفیت در ارائه خدمات
کیفیت در ارائه خدمات
علم و تکنولوژی را به خدمت گرفته ایم
توسعه عمران مکران
توسعه عمران مکران
تکنولوژی مدرن و علم روز ابزار افزایش کیفیت

احداث تقاطع غیر همسطح درتقاطع ورودی جاده سیرجان به بندرعباس و کمربندی شهید رجایی

در مناقصه ای که توسط شهرداری محترم بندرعباس در بهمن ماه سال 1390 برگزار گردید شرکت توسعه و عمران مکران موفق به عقد قرارداد با شهرداری به عنوان برنده ی مناقصه گردید.
احداث تقاطع غیرهمسطح و اتصال بلوار شهید رجایی به جاده های سیرجان و میناب موضوع کلی پروژه می باشد که به هدف دسترسی سریع و نیز کاهش بار ترافیکی محورهای مجاور بوده است.با احداث  این  تقاطع در ورودی بندرعباس از سمت  شمال شرقی  و اتصال شاه راه های سیرجان، میناب و شهر بندرعباس به یکدیگر سبب روان شدن ترافیک عبوری خودروهای سبک و سنگین  می گردد. محدوده ی کلی پروژه درشمال شرقی بندرعباس قراردارد. سازه ی اصلی پل در مسیر کریدور اتصالی شرق به غرب استان هرمزگان واقع شده که از ویژگیهای بارز این طرح می باشد.پروژه در مقیاس منطقه ای – ملی مطرح میباشد و باتوجه به امکانات و کمبودهای وضع موجود انجام می پذیرد
این پروژه شامل یک پل دو دهنـه و چندین رمپ می باشد که با توجه به آزادتر بودن محیط و دورتر بودن از فضای شهری امکان بصورت فرم شبدری اجرا گردید.عملیات اجـرایی این پروژه شامل اجرای عملیات ساختمانی، سیویل از قبیل حفاری شمعها، خاکبرداری، خاکریزی، آرماتوربندی و بتن ریزی ، تامین و نصـب  دیوار های PRS  ، آسفـالت می باشد.