<هیچ کدام>

امروزی و متمدن
امروزی و متمدن
بر پایه اصول روز در تولید
کار با دید کیفی
کار با دید کیفی
گام به گام از طراحی تا اجرا
کیفیت در ارائه خدمات
کیفیت در ارائه خدمات
علم و تکنولوژی را به خدمت گرفته ایم
توسعه عمران مکران
توسعه عمران مکران
تکنولوژی مدرن و علم روز ابزار افزایش کیفیت

پروژه عملیـات سیـویل و ساختمـانی احداث آب شـیرین کن سی هـزار متر مکعب در روز(ROI)، مخـزن ذخیـره و سـاختمان کلر زنی کـارخانه فـولاد سازی کاوه جـنوب کیـش

به منظور تامین آب اولیه جهت بهره برداری از فاز یک  و دو پروژه فولادسازی شرکت فولاد کاوه جنوب کیش در سایت جنوبی آن شرکت واقع در منطقه ویژه اقتصادی و معدنی خلیج فارس بندرعباس ساخت مجموعه آب شیرین کن با ظرفیت تولید روزانه 30000 متر مکعب آب صنعتی کلیـد خورد.
در مناقصـه ای که توسط فـولاد کاوه جنوب کیش برگزارو در دی ماه سال 1394 برگزار شرکت توسعه عمران مکران به عنوان برنده ی مناقصه گردیـد.
عملیات اجـرایی این پـروژه شامل خاکبرداری، تحکیم بستر، ساخت مخازنذخیره آب شیرین، ساخت فونداسیون های تجهیزات و سوله، پوشش دیوار و سقف با ساندویچ پانل ، محوطه سـازی و اجرای کانالهـای جمع آوری آبهای سطحی و زهکشی آن مجموعه می باشد.