<هیچ کدام>

امروزی و متمدن
امروزی و متمدن
بر پایه اصول روز در تولید
کار با دید کیفی
کار با دید کیفی
گام به گام از طراحی تا اجرا
کیفیت در ارائه خدمات
کیفیت در ارائه خدمات
علم و تکنولوژی را به خدمت گرفته ایم
توسعه عمران مکران
توسعه عمران مکران
تکنولوژی مدرن و علم روز ابزار افزایش کیفیت

پروژه ی اجرای بخشی از عملیات سیویل ، ساختمانی و ابنیه پروژه فولاد جهان آرا اروند

اجرای بخشی از عملیات ساختمانی، سیویل و ابنـیه پروژه فولاد جهان آرا  اروند به صورت مناقصه محـدود در تیـر ماه 1395 به شرکت توسعه عمران مکران واگـذار گردید.

پروژه مجتمع فولاد جهان آرا اروند در زمینی به مساحت ۳۸۰ هکتار در شهرک صنعتی خرمشهر احداث می شود.این مجتمع به دلیل موقعیت ویژه منطقه آزاد اروند به لحاظ جغرافیایی و ارتباطات زمینی با داخل کشور و ارتباطات آبی با توجه به وجود بنادر آبادان و خرمشهر در این منطقه ساخته خواهد شد.این مجتمع تکنولوژی تولید ورقه های اسلب فولادی عریض را با مشارکت دو شرکت اسپانیایی برای اولین بار وارد کشور خواهد کرد.ظرفیت کارخانه فولاد جهان آرا ۳ میلیون تن می باشد و با احداث این مجتمع در شهرک صنعتی خرمشهر ، این شهرک به یکی از قطب های صنایع سنگین کشور تبدیل خواهد شد.

اجرای عملیات ساختمانی، سیویل و ابنیه پروژه فولاد جهان آرا  اروند  شامل اجراي عمليات ﺳيويل ﺳالن هاي صنعتی،اجراي عمليات ﺳيويل واحد هاي جنبی، اجراي عمليات ﺳيويل و ﺗاﺳيسات ﺳاختمان هاي جنبی ، اجراي عمليات محوطه سازی ، راه ها ، جمع آوري آبهاي ﺳطﺤي و فاضلاب ، كانال هاي برق و ، زيرﺳازي شبکه ريلي و راه آهن،اجراي شمع هاي كوبشي و درجاريز ، عمليات خاكي ،خاك برداري و خاك ريزي،ﺳاخت و نصب اﺳكلت فلزي ﺳﺒك و ﺳنگين در  مدت زمان اجرای طرحهای 24 ماه  پیش بینی شده است.