<هیچ کدام>

امروزی و متمدن
امروزی و متمدن
بر پایه اصول روز در تولید
کار با دید کیفی
کار با دید کیفی
گام به گام از طراحی تا اجرا
کیفیت در ارائه خدمات
کیفیت در ارائه خدمات
علم و تکنولوژی را به خدمت گرفته ایم
توسعه عمران مکران
توسعه عمران مکران
تکنولوژی مدرن و علم روز ابزار افزایش کیفیت

مهندس محمـدرضاصفـا

تحصیلات: 
مهندس عمران، ارشد مدیریت اجرایی
سمت: 
عضو هیئت مدیره، مدیر پروژه، مدیر فنی
شماره تماس: 
09133416110