<هیچ کدام>

امروزی و متمدن
امروزی و متمدن
بر پایه اصول روز در تولید
کار با دید کیفی
کار با دید کیفی
گام به گام از طراحی تا اجرا
کیفیت در ارائه خدمات
کیفیت در ارائه خدمات
علم و تکنولوژی را به خدمت گرفته ایم
توسعه عمران مکران
توسعه عمران مکران
تکنولوژی مدرن و علم روز ابزار افزایش کیفیت

اجرای عملیات سیویل و ابنیه سازه Compressor House شرکت فولاد کاوه جنوب کیش

به منظور تامین اکسیژن مورد نیاز کارخانه فولادسازی فاز یک شرکت فولاد کاوه جنوب کیش واقع در منطقه ویژه اقتصادی و معدنی خلیج فارس ساخت مجموعه ASP شروع گردید. شرکت توسعه عمران مکران فعالیت خود را در این پروژه با اجرای عملیات سیویل و ابنیه سازه Compressor House از مهر ماه 1393 آغاز نمود که شامل حفاری و اجرای شمع های سازه، خاکبرداری، آرماتوربندی، قالب بندی، نصب انکربولت و بتن ریزی فنداسیون های سـازه غیر صنعتی آن می باشد.