<هیچ کدام>

امروزی و متمدن
امروزی و متمدن
بر پایه اصول روز در تولید
کار با دید کیفی
کار با دید کیفی
گام به گام از طراحی تا اجرا
کیفیت در ارائه خدمات
کیفیت در ارائه خدمات
علم و تکنولوژی را به خدمت گرفته ایم
توسعه عمران مکران
توسعه عمران مکران
تکنولوژی مدرن و علم روز ابزار افزایش کیفیت

اجرای بخشی از عملیات سیویل کارخانه فـولاد سازی کاوه جنوب کیش فاز دو

پروژه فولاد سازی فاز ۲ شرکت فولاد کاوه جنوب کیش با ظرفیت تولید سالیانه 2/1 میلیون تن در سال در منطقه ویژه صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس در زمینی به مساحت ۱۲هکتار در مجاورت پروژه فولاد سازی فاز ۱ طی مصوبه ابلاغیه دی ماه ۱۳۹۱ در منطقه ویژه اقتصادی و معدنی خلیج فارس بندرعباستوسط شرکت فولاد کاوه جنوب کیش آغاز گردید. شرکت توسعه عمران مکران از همان تاریخ فعالیت خود را بعنوان پیمانکاراجرای بخشی از عملیات سیویل کارخانه فولادسازی فاز دو آغاز نمود. این پروژه شامل اجرای عملیات ساختمانی، سیویل از قبیل حفاری شمعها، خاکبرداری، خاکریزی، آرماتوربندی و بتن ریزی ، تامین و نصـب انکربولتهـای سازه های FES، CCM، Southern RCK، فونداسیون¬های سالن ذوب و Scrap Yard ، Platform  ، مخزن بتنی ده هزار مترمکعبی و احـداث ساختمانهـای صنعتـی جنبـی آن می باشـد.